Krievijas publiskā diplomātija Latvijā: mediji un nevalstiskais sektors

25.09.2014
Atsauce uz kautkurieni

Pētījumā analizēts publiskās diplomātijas jēdziens, tā attīstība un Krievijas specifiskā izpratne par publisko diplomātiju. Šī pētījuma aktualitāte ir saistīta ar nepieciešamību no jauna izvērtēt Krievijas…

Lasīt pētījumu →

Krievijas un Baltkrievijas ekonomiskā klātbūtne Baltijas valstīs: riski un iespējas

30.11.2012
vaks

Pētījums paredzēts plašam lasītāju lokam, tā galvenā uzmanība ir veltīta Latvijas divpusējām ekonomiskajām attiecībām ar Krieviju un Baltkrieviju. Pētījuma tapšanā piedalījušies pavisam trīspadsmit pētnieki no…

Lasīt pētījumu →

Latvija un Amerikas Savienotās Valstis: jauna nodaļa partnerībā

18.04.2012
img000111

Pētījumu veicis Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC). Tajā piedalījies plašs ekspertu loks, tostarp rakstnieks un analītiķis Pols Goubls (Paul Goble),…

Lasīt pētījumu →

Krievijas ārpolitikas “Humanitārā dimensija” Moldovā, Gruzijā, Ukrainā un Baltijas valstīs

16.11.2009
vaks02

Pētnieku darbs septiņu mēnešu garumā novedis pie nozīmīgiem secinājumiem, kas apkopoti piecās pētījuma sadaļās – Krievijas cilvēktiesību prakse, Krievijas politika…

Lasīt pētījumu →

Ārvalstu ietekme uz sabiedrības etniskās integrācijas procesu Latvijā

10.11.2009

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības integrācijas procesu, balstoties
uz efektīvāku ārvalstu atbalsta orientēšanu un pielietošanu. No tā izriet
nepieciešamība izpētīt ārvalstu līdzšinējo ietekmi uz sabiedrības integrācijas procesu
Latvijā.

Lasīt pētījumu →