Ārvalstu ietekme uz sabiedrības etniskās integrācijas procesu Latvijā

10.11.2009

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības integrācijas procesu, balstoties
uz efektīvāku ārvalstu atbalsta orientēšanu un pielietošanu. No tā izriet
nepieciešamība izpētīt ārvalstu līdzšinējo ietekmi uz sabiedrības integrācijas procesu
Latvijā.

Lasīt pētījumu →