Ārvalstu ietekme uz sabiedrības etniskās integrācijas procesu Latvijā

10.11.2009

Globalizācijas ietekmē atsevišķu valstu robežas spēlē mazāku lomu nekā, piemēram, pagājušā gadsimta sākumā. Valsts iekšienē notiekošie procesi ir pakļauti lielākai vai mazākai ārvalstu ietekmei. Dažādu valstu informatīvās telpas pārklājas ar televīzijas, preses un interneta palīdzību. Pieejamā informācija veido noteiktu iedzīvotāju attieksmi pret notikumiem, procesiem un faktiem. Sabiedrības etniskās integrācijas jautājums Latvijā nav vairs tikai iekšpolitikas jautājums. Kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas sabiedrības integrācijai ir pievērsta salīdzinoši liela starptautiska uzmanība, kas šim jautājumam palielina ārpolitisko nozīmi. Starptautiskā uzmanība ir izpaudusies dažādos veidos, un tā lielā mērā ir ietekmējusi sabiedrības integrācijas procesus un gaitu Latvijā.

Pētījums pieejams šeit.

Dalīties: