Komanda

DSC_5688 (684x1024) Ainārs Lerhis
APPC valdes priekšsēdētājs
ainars.lerhis@appc.lv

Ir Dr.hist. un LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks. Beidzis LU Vēstures un filozofijas fakultāti. Strādājis LR Ārlietu ministrijas Arhīva nodaļā, bijis Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docents un Starptautisko attiecību un Eiropas studiju programmas vadītājs, lektors Latvijas Ārlietu ministrijas Mācību centrā. Lasa starptautiskās diplomātijas vēstures kursu LU Ekonomikas un vadības fakultātē. Pēta Latvijas ārpolitikas problēmas, to skaitā Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vēsturi, “Baltijas jautājumu” starptautiskajās attiecībās, kā arī Latvijas ārējās tirdzniecības vēstures problēmas. Zinātniskās monogrāfijas “Latvijas Republikas ārlietu dienests. 1918–1941” (2005) autors, sešu grāmatu līdzautors, vairāk nekā 30 zinātnisku rakstu un daudzu populārzinātnisku rakstu autors.

Anna Lasmane
APPC valdes locekle,
direktora vietniece administratīvajos jautājumos
anna.lasmane@appc.lv

Latvijas Policijas akadēmijā ieguvusi jurista kvalifikāciju, ko pielietojusi darbā dažādu iestāžu personāla vadības struktūrvienībās, risinot darba tiesisko jautājumu aspektus. Piecu gadu pieredze vadītājas amatā cilvēkresursu vadībā. Personāla vadības praktiskā darba pieredzi nostiprinājusi teorijā, 2008. gadā iegūstot profesionālo maģistra grādu personāla vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Studiju laikā papildus apguvusi iemaņas saskarsmē, psiholoģijā, vadībā, ekonomikā.

Anna (854x1280)
DSC_6153 (1) (684x1024) Ieva Dzelme-Romanovska
APPC komunikācijas un projektu koordinatore
ieva.dzelme@appc.lv

Komunikācijas speciālistes izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes nodaļā, bet sociālās antropoloģijas maģistra grādu – Rīgas Stradiņa universitātē. Jau 20 gadus strādā medijos, gandrīz 10 gadus – sabiedriskajās attiecībās. Kā TV redaktore strādājusi Latvijas Televīzijā dažādu projektu radošajās komandās. Tostarp Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku TV raidījumu, raidījumu cikla “Lielā lasīšana” u.c. raidījumu un filmu uzņemšanas grupās. Bijusi Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas ideju platformas www.saki.lv redaktore un Latvijas Konservatīvās jaunatnes apvienības valdes priekšsēdētāja. Darbojas kā dažādu projektu vadītāja, TV raidījumu veidotāja un sabiedrisko attiecību speciāliste.

Māris Cepurītis
APPC pētnieks
maris.cepuritis@appc.lv

Rīgas Stradiņa universitātē ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu politoloģijā un sociālo zinātņu maģistra grādu starptautiskajās attiecībās. Pašlaik studē Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras programmā „Politikas zinātne”. Strādājis Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Latvijas transatlantiskajā organizācijā, piedaloties „Rīga Conference” organizēšanā. Pašlaik ir lektora v.i. Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedrā. Pētniecības virzieni ietver ārpolitiskā diskursa un tā ietekmes uz politikas procesiem, Latvijas – Krievijas attiecību analīzi, kā arī diplomātijas un Austrumāzijas politisko procesu izpēti.

DSC_5884 (684x1024)
Dalīties: