Par APPC

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC) ir nevalstiska organizācija, kas pētniecisko darbību uzsāka 2006. gadā. APPC galvenais mērķis ir dot ieguldījumu Latvijas ārpolitikas attīstībā, stiprinot Latvijas ekspertīzi par Krievijas attīstību un tās dažādajām ārpolitikas izpausmēm kaimiņvalstīs.

APPC pētnieki galveno uzmanību līdz šim veltījuši Krievijas reģionālajai ārpolitikai, tās attiecībām ar Baltijas valstīm un Eiropas Savienību kopumā, īpaši pievēršoties Krievijas “maigās varas”, tautiešu un mediju politikas, publiskās diplomātijas un citu tiešās un netiešās ietekmes mehānismu izpētei. Papildus minētajam, APPC pētnieki analizē Krievijas vēstures politizācijas un ideoloģiskos jautājumus. Lai apzinātu citu valstu pieredzi un atbalstītu aktīvu viedokļu apmaiņu, APPC sadarbojas ar pētniecības centriem Igaunijā, Lietuvā, Moldovā, Gruzijā, Ukrainā un citās valstīs.

Lai veicinātu Latvijas un Rietumvalstu sabiedrību izpratni par ikdienas izaicinājumiem, ko rada Krievijas aktīvā politika, APPC, līdztekus pētnieciskajai darbībai, rīko dažādus vietēja un starptautiska mēroga seminārus un diskusijas. Austrumeiropas politikas pētījumu centra eksperti regulāri pauž viedokli medijos, kā arī uzstājas dažādās konferencēs, semināros, diskusijās un citos pasākumos Latvijā un ārvalstīs.

APPC projektus finansiāli atbalstījuši: Konrāda Adenauera fonds, Frīdriha Eberta fonds, Nacionālais Demokrātijas fonds, Sabiedrības integrācijas fonds, Melnās jūras fonds/ASV-Vācijas Māršala fonda projekts, Amerikas Latviešu apvienība, Pasaules Brīvo latviešu apvienība, LR Tieslietu ministrija, LR Ārlietu ministrija, LR Kultūras ministrija, NATO Izcilības centrs Stratēģiskās komunikācijas jautājumos, Eiropas Tautas partija.

Dalīties: