Russia’s Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment

31.01.2018
77424-0

NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centra ziņojumā “Russia’s Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment” apkopoti līdzšinējie projekta “Russia’s (Dis)Informa­tion Activities Against the Nordic-Bal­tic Region” rezultāti. Ziņojums pievēršas Krievijas ārpolitiskās stratēģijas analīzei Ziemeļu-Baltijas reģiona kontekstā, secinot, ka Krievijas stratēģija iedalāma četrās, savstarpēji saistītās, dimensijās – politiskajā, militārajā, ekonomiskajā un informācijas. Krievijas stratēģijas mērķi saistāmi ar daudzpolārās pasaules veidošanu ar Krieviju, kā vienu no spēka poliem, NATO lomas ierobežošanu reģionā, cilvēktiesību un demokrātijas kā universālu vērtību ierobežošanu, ekonomiskās atkarības veidošanu, kā arī Krievijas kā unikālas civilizācijas un “tradicionālo vērtību” aizstāves veidošanu.

Viens no instrumentiem Krievijas stratēģijā ir “tautiešu” pielietošana. “Tautieši”, kā plašs un nekonkrēti noteikts indivīdu kopums tiek variēts un pielietots vairākās Ziemeļu – Baltijas reģiona valstīs ar Krievijas valsts finansētu vai atbalstītu organizāciju palīdzību ar mērķi veicināt Krievijas interešu aizstāvību.

Tradicionālie mediji un modernie interneta mediji ir plaši instrumentalizēti Krievijas ārpolitikā Ziemeļu – Baltijas reģionā. Starp visā reģionā izplatītajiem naratīviem, redzamākie tiecas mazināt Krievijas kā reģionālās  drošības drauda lomu un agresora lomu piešķirt NATO. Plašāka analīze par izplatītākajiem naratīviem un citiem augstākminētajiem jautājumiem atrodama ziņojumā.

Ziņojums angļu valodā lasāms šeit

Dalīties: