Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2019

25.01.2019
Gadagramatas vaka foto

Ikgadējās publikācijas “Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2019”, ko izdevis  Latvijas Ārpolitikas institūts, mērķis ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības politiku aizvadītajā gadā, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus, kas Latviju sagaida 2019. gadā. 2018. gads Latvijai nesis uzlabojumus drošības situācijā un vienlaikus arī jaunus starptautiskus un reģionālus pārbaudījumus. Arī 2019. gads solās būt dinamisks un iespēju un izaicinājumu pilns. Tāpēc Latvijai būs jāizdara sarežģītas izvēles ārējās un drošības politikas jautājumos.

Šajā rakstu krājumā publicēts arī Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektora Anda Kudora raksts “Latvijas un Krievija: fiziski – blakus, domās – tālu”.

Rakstu krājums pieejams šeit.

 

Dalīties: