Mediju tirgus riska reitingi: Latvija

29.10.2020
Dezinfo index vaks

Bezpeļņas organizācija Global Disinformation Index (GDI), sadarbībā ar Austrumeiropas politikas pētījumu centru (APPC), veikusi pētījumu par dezinformācijas riskiem populārās un bieži apmeklētās Latvijas mediju vietnēs.

Pētījumā analizētas 23 mediju vietnes. Izmantojot GDI izstrādātu metodoloģiju, mediju vietņu analīze veikta vairākās kategorijās, analizējot vietnes struktūru, saturu, redakcionālo neatkarību un to kontekstu. Vietnes dezinformācijas riska līmenis tiek noteikts, balstoties uz kopējo rezultātu visās šajās kategorijās. Vietņu rezultāti svārstās no 0 (maksimāls riska līmenis) līdz 100 (minimāls riska līmenis). Rezultāti atspoguļo tikai vietnes dezinformācijas riska līmeni, ne žurnālistikas kvalitāti vai pausto ziņu patiesumu. GDI metodoloģijas pieeja tiek balstīta uz konkrētu indikatoru noteikšanu, kas norāda uz dezinformācijas izplatīšanas riskiem konkrētā vietnē.

Pētījumā secināts, ka divas trešdaļas no analizētajām mediju vietnēm uzrāda augstu vai pat ļoti augstu dezinformācijas risku. Analizētās mediju vietnes kopumā uzrāda zemus dezinformācijas riska rādītājus jautājumos, kas ir saistīti ar publicētā satura uzticamību. Taču vērtējumus negatīvi ietekmē jautājumi, kas skar informācijas pieejamību par pašām vietnēm, proti, informācija par īpašniekiem, finansējuma avotiem, kā arī redakcionālo politiku.

Pētījums veikts laika periodā no 2020. gada marta līdz jūnijam.

Ar to plašāk iespējas iepazīties šeit.

Dalīties: