Russia’s Footprint in the Nordic-Baltic Information Enviroment Vol.2

15.11.2020
Russias footprint cover

Šis projekts tika uzsākts kā pastāvīgs darbs, lai uzraudzītu un analizētu Krievijas (dez) informācijas ietekmi Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, kurā ietilpst Dānija, Igaunija, Somija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija un Zviedrija (NB8). Šis ir otrais sējums. Pirmais tika publicēts 2018. gada janvārī.

Kopš tā laika tiek novērotas tendences NB8 informācijas telpā. Pamatojoties uz regulāriem faktu atklājumiem, ir parādījušās vairākas tendences. Kremļa virzītie stāsti visbiežāk saistīti ar sekojošām tematikām:

– Manipulācija ar faktiem par Otro pasaules karu;

– mēģinājumi pārrakstīt NB8 valstu vēsturi;

– pārspīlēt imigrācijas draudus NB8 sabiedrībām;

– NB8 valstu valdības, plašsaziņas līdzekļu un viedokļu līderu apsūdzēšana rusofobijā;

– NB8 valstu apsūdzēšana Krievijas tautiešu diskriminācijā;

– NATO pastiprinātas klātbūtnes veidošana Baltijā un Polijā kā drauds reģionālajai drošībai;

– Valstu vai reģionālo infrastruktūras projektu apšaubīšana.

Austrumeiropas politikas pētījumu centrs šī rakstu krājumā tapšanā līdzdarbojies, sagatavojot vienu no tajā iekļautajiem rakstiem – “Naidīgi naratīvi un to ietekme: Latvijas gadījums”.

Pilns ziņojums (angļu val.) pieejams šeit.

Dalīties: