„Krievu pasaule” – Krievijas maigās varas pieeja tautiešu politikai

15.07.2010

Krievija, izmantojot maigo varu, ar savas tautiešu politikas palīdzību, ietekmē kaimiņvalstis. Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju, Krievijas politikas veidotāji ir radījuši „Krievu pasaules” konceptu. Lai īstenotu savu politiku, valsts sadarbojas ar Krievu pareizticīgo baznīcu, veicinot tādu vērtību izplatīšanu, kas nesaskan ar tradicionālajām Rietumu vērtībām. Daudzās kaimiņvalstīs ir populāra Krievijas televīzija. Tā kalpo kā mehānisms Krievijas ietekmes vairošanai. Šāda politika Baltijas valstīs ir izraisījusi bažas.

Pētījums (angļu val.) pieejams šeit.

Dalīties: