KRIEVIJA SWOT

22.10.2009

Kāda būs Krievija pēc diviem, desmit vai divdesmit gadiem?  Vai Krievijā nostiprināsies demokrātija un brīvā tirgus ekonomika? Vai gluži pretēji, arvien vairāk pieaugs autoritārisma iezīmes un tendence palielināt valsts lomu ekonomikā?  Par Padomju Savienību nereti tika teikts, ka šī milzīgā impērija tikai ārēji ir stipra, bet patiesībā – milzis uz māla kājām. Kāda ir mūsdienu Krievija?

21.gadsimtā pēc varas nomaiņas Krievija atkal ir atjaunojusi savas pretenzijas uz lielvaras titulu, taču vai Krievija to tiešām spēj, to parāda šī analīze vērojot procesus un to evolūciju Krievijā pēdējā gada laikā. Vairāki no šajā analīzē atrodamajiem procesiem šobrīd ir sasnieguši savas eskalācijas augstāko punktu, citiem turpretī ir vērojams zināms status quo. Mēs kā vērotāji no malas varam tikai noraudzīties, šo – no mums neatkarīgo procesu turpmākajā attīstībā, izteikt savas prognozes, minējumus un veidot iespējamos scenārijus. Šeit sniegtā informācija ļauj brīvi, operējot ar faktiem, modelēt objektīvā un racionālā gultnē balstītus scenārijus.

Turpmāk tekstā atrodamā analīze veidota izmantojot vispārpiejamos informācijas resursus, kurus mums sniedz plašsaziņas līdzekļi un Krievijas valsts pārvaldes institūciju globālā tīmekļa vietnes. Veidojot apskatu par Krievijas ekonomiku, finansēm, iekšpolitiku, sabiedriskajijem procesiem un ārpolitiku radās nepieciešamība analīzi sistematizēt, to strukturējot atbilstoši plaši pieņemtajai praksei pēc draudu-iespēju-stipro-vājo pušu principa (SWOT). Tādējādi tiek panākts tas, ka ikviens lasītājs var atrast sev noderīgu un analīzē balstītu informāciju, kas atlasīta rūpīgi pārbaudot plaši pieejamā informācijā paustos faktus no vairākiem, savstarpēji neatkarīgiem avotiem.

Tālākais teksts struktūranalīzes veidā sniedz ieskatu 2009.gada Krievijā, ikvienā no SVID (SWOT)  analīzes blokiem sniedzot ieskatu ekonomikas un finansu, iekšpolitikas, sabiedrisko procesu un ārpolitikas sfērās, sākotnēji apskatot vispārīgus un turpinot ar detalizētākiem un specifiskākiem procesu apskatiem.

Dalīties: