Atklās politologa Anda Kudora grāmatu “Russia and Latvia: A Case of Sharp Power”

04.12.2023

Piektdien, 15.decembrī, plkst. 14:00 Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājā, Rīgā, Jelgavas  ielā 1, auditorijā Magnum, notiks politologa Anda Kudora grāmatas “Russia and Latvia: A Case of Sharp Power”  atklāšanas pasākums, ko organizē LU Sociālo zinātņu fakultāte sadarbībā ar Austrumeiropas politikas  pētījumu centru (APPC).

Grāmata “Russia and Latvia: A Case of Sharp Power” ir veltīta Krievijas asās varas īstenošanas Latvijā izpētei, sevišķu  uzmanību veltot Krievijas ārpolitikai Vladimira Putina valdīšanas laikā. Ar “aso varu” tiek saprasta autoritāro un totalitāro  valstu informatīvā ietekme uz sabiedriskajiem un politiskajiem procesiem demokrātiskajās valstīs. “Asās varas” teorijas  pamatlicēji Kristofers Volkers (Christopher Walker) un Džessika Ludviga (Jessica Ludwig) norāda, ka, lai gan lielākā  daļa maigās varas un asās varas izmantoto metožu ir līdzīgas, tomēr asā vara “sadur, sadragā un caurumo mērķa  zemju politisko un informācijas vidi”.

Autors savā grāmatā pievērš uzmanību gan asās varas teorijas izpētei un attīstīšanai, gan Krievijas destruktīvās  ietekmes Latvijā plaša klāsta instrumentu izgaismošanai. “Dubultie standarti un liekulība nav tās kategorijas, kuras ir  ērti pētīt ar Džozefa Naija – atraktivitātē balstītās – maigās varas pētniecisko pieeju. Savukārt asās varas jēdziens ar  to tiek galā ļoti efektīvi, jo tās izpētes centrā ir tieši maldināšanas metožu analīze,” paskaidro grāmatas autors,  politologs Andis Kudors.

Grāmata “Russia and Latvia: A Case of Sharp Power” tika sarakstīta, Andim Kudoram stažējoties Eliota Starptautisko  attiecību skolā, Džordža Vašingtona Universitātē (Vašingtona, ASV) 2021. – 2022. gadā. Britu izdevniecības Routledge  publicētā grāmata ir paredzēta plašam lasītāju lokam: politologiem, vēsturniekiem, komunikācijas zinātnes un  nacionālās drošības pētniekiem, studentiem, diplomātiem, politiķiem un žurnālistiem.

Grāmatas atklāšanas pasākumu vadīs Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs,  savukārt par grāmatā pausto runās tās autors Andis Kudors un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes  asociētais profesors, Diplomātijas maģistra studiju programmas direktors Toms Rostoks. Prezentācijas sākumā tiks  atskaņots asās varas teorijas pamatlicēja, Nacionālā demokrātijas fonda Studiju un analīzes viceprezidenta Kristofera  Volkera video sveiciens pasākuma dalībniekiem un komentārs par grāmatu.

Pasākuma valoda: latviešu, ar sinhrono tulkojumu uz angļu valodu.

Uz grāmatas atklāšanas pasākumu laipni aicināti visi interesenti, dalību iepriekš piesakot uz e-pastu: info@appc.lv

Par autoru:

Andis Kudors ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes vieslektors. Viņš ir bijis Austrumeiropas politikas  pētījumu centra izpilddirektors un pētnieks no 2006. līdz 2019. gadam. A. Kudors 1996. gadā ir absolvējis Latvijas  Universitātes Starptautisko attiecību institūtu, kur studēja starptautisko ekonomiku un starptautiskās tiesības. Laikā no  2005. līdz 2011. gadam A. Kudors studēja LU Sociālo zinātņu fakultātē, kur ieguva bakalaura un pēc tam maģistra  grādu politikas zinātnē. Pašlaik A. Kudors turpina strādāt pie promocijas darba LU SZF doktorantūrā. A. Kudors ir  vairāku Krievijas ārpolitikas analīzei veltītu publikāciju autors un rakstu krājumu redaktors. 2014.-2015. g. A. Kudors,  būdams ASV Fulbraita programmas stipendiāts, veica pētniecisko darbu Kenana institūtā Vašingtonā, ASV. 2021.  gadā valsts prezidents Egils Levits iecēla A. Kudoru par Atzinības krusta komandieri par nopelniem drošības politikas  izpētē un popularizēšanā. Pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības fonda stipendijai, A. Kudors vienu gadu kā  viespētnieks stažējās Eliota Starptautisko attiecību skolā, Džordža Vašingtona Universitātē (Vašingtona, ASV) 2021. – 2022. g.

Dalīties: