APPC pētījuma „Krievijas publiskā diplomātija Latvijā: mediji un nevalstiskais sektors” prezentācijas video

29.09.2014

25. septembrī Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC) prezentēs savu jauno pētījumu „Krievijas publiskā diplomātija Latvijā: mediji un nevalstiskais sektors”. Savus atklājumus par Krievijas publiskās diplomātijas specifiku un tās ietekmi uz Latvijas sabiedriski-politiskajiem procesiem prezentēja pētījuma autori – Andis Kudors, Māris Cepurītis, Ainārs Lerhis, Mārtiņš Kaprāns un Anda Rožukalne. Prezentācijai sekoja ekspertu un auditorijas diskusija.

Piedāvājam noskatīties pasākuma video ierakstus:

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Iesalnieka ievadvārdi.

Publiskā diplomātija: teorētisks ieskats – APPC pētnieka, RSU lektora Māra Cepurīša uzstāšanās.

Krievijas izpratne par publisko diplomātiju: starp maigo varu un manipulāciju – APPC izpilddirektora un pētnieka, pētījuma redaktora Anda Kudora uzstāšanās.

Krievijas mediju vēstījumu analīze – LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieka un Tartu Universitātes Pārvaldības un politikas institūta pētnieka Dr. comm. sc. Mārtiņa Kaprāna, uzstāšanās.

Krievijas mediji Latvijā: īpašnieki, regulācija, ietekme – RSU asociētās profesores, Komunikācijas studiju katedras vadītājas Dr. sc. soc. Andas Rožukalnes, uzstāšanās.

Vēstures jautājumi Krievijas publiskajā diplomātijā – APPC valdes priekšsēdētāja, LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētnieka Dr. hist. Aināra Lerha uzstāšanās.

EDSO Parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas vadītājas Vinetas Poriņas refleksijas.

Ārlietu ministrijas padomnieka Veiko Spolīša refleksijas.

Pētījuma autoru un pasākuma auditorijas diskusija.

Dalīties: