„Soft power” un „Hard power” oficiāli latviskoti

05.01.2010

Pēc Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) lūguma Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija apstiprinājusi vairākus terminus vienotai lietošanai latviešu valodā.

Atveidei no angļu valodas:

Soft power – maigā vara, t.i. – varas veids, kurā pārmaiņas varas objekta rīcībā/uzvedībā notiek varas subjekta kulturālās pievilcības, pausto vērtību vai ārpolitikas darbību dēļ. Šādas varas gadījumā varas objekts maina savu rīcību/uzvedību kooptācijas ceļā, nejūtoties piespiests darīt to, ko no tā grib panākt;

Hard power – stingrā vara, t.i. – varas veids, kurā pārmaiņas varas objekta rīcībā/uzvedībā notiek, varas subjektam izmantojot piespiešanu vai ekonomisku stimulēšanu. To var īstenot ar militāra spēka palīdzību, tostarp piespiedu diplomātiju, karu un alianšu veidošanu nolūkā piespiest, iebiedēt vai aizsargāties.

Atveidei no krievu valodas:

Гуманитарные технологии – humanitārās tehnoloģijas;

Информативное влияние – informacionālā ietekme jeb infoietekme;

Информативнная война – informacionālais karš jeb infokarš.

Līdz šim APPC pētnieki sava darba ietvaros regulāri saskārās ar nekonsekvenci minēto terminu latviskajā atveidē. Tas nereti radīja situācijas, kad vienas sfēras pārstāvji par vienu un to pašu tematiku katrs runāja citā terminoloģijā, kas draudēja radīt apjukumu un pārpratuma situācijas. APPC pētnieki cer, ka terminu oficiālie latviskojumi iedibinās vienotas terminoloģijas lietojumu un dos iespēju sfēras ekspertiem saturiski nozīmīgo informāciju paust formas ziņā atbilstošā ietvarā.

Dalīties: