Grāmatas prezentācija Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrā ASV galvaspilsētā Vašingtonā

12.04.2010

CSIS_1CSIS_4

APPC pētnieki Andis Kudors, Gatis Pelnēns kopā ar Viļņas Universitātes pasniedzēju Nerijusu Maluikevičiusu un Oksfordas Universitātes doktorantu Mārtiņu Paparinski 16.martā Vašingtonā prezentēja grāmatu „The ‘Humanitarian Dimension’ of Russian Foreign Policy Toward Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States”. Prezentācija tika rīkota Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrā (Center for Strategic and International Studies (CSIS)). Finansiālo atbalstu Latvijas pētnieku ceļojumam sniedza Sorosa fonds – Latvija.

Grāmatā publicētie pētījuma rezultāti izraisīja lielu interesi ekspertu vidū. Uz prezentāciju bija ieradušies dažādu valstu diplomāti, ASV Valsts departamenta pārstāvji, politologi, Krievijas, Baltijas un NVS eksperti (kopā – 45 cilvēki). Pēc LR vēstnieka A.Pildegoviča teiktā, minētais dalībnieku skaits ir labs sasniegums Vašingtonā, kur regulāri notiek līdzīga rakstura pasākumi, un bieži ar mazāku auditoriju. Prezentācijas rīkošanu organizatoriski atbalstīja arī Latvijas Republikas vēstniecība Vašingtonā.

Pasākumu vadīja Austrumeiropas un Krievijas politikas speciālists no CSIS Janušs Bugajskis (Janusz Bugajski). Viņš atzīmēja, ka sešu valstu pētniecības centru kopīgi veiktais pētījums ir pievērsies nozīmīgai – Krievijas ārpolitikas līdz šim maz pētītai – maigās varas (soft power) īstenošanas tēmai. Bugajskis norādīja, ka līdz šim Vašingtonas pētnieku uzmanība vairāk bijusi pievērsta maigās varas īstenošanas praksei ASV, Ķīnas un citu valstu, bet ne Krievijas ārpolitikā. Līdz ar to, pēc Bugajska domām, jaunais pētījums ir labs pienesums maigās varas koncepta izpētē un attīstībā.

APPC izpilddirektors Andis Kudors iepazīstināja klātesošos ar pētījuma gaitu un mērķiem, kā arī ar Krievijas tautiešu politikas īpatnībām.Grāmatas redaktors Gatis Pelnēns skaidroja pētījuma metodoloģijas izvēli un Krievijas ārpolitikas „humanitārās dimensijas” īstenošanas principus. Savukārt Nerijus Maliukevičius sniedza savu skatījumu par Krievijas mediju politiku kaimiņvalstīs. Ar cilvēktiesību jautājuma izmantošanu Krievijas ārpolitikas leģitimitātes vairošanai auditoriju iepazīstināja Oksfordas Universitātes doktorants Mārtiņš Paparinskis.

Pasākuma turpinājumā klātesošie uzdeva jautājumus par Krievijas ārpolitikas īstenošanas īpatnībām tās kaimiņvalstīs. Dažādu valstu diplomāti komentēja pētījumu, norādot uz nepieciešamību pievērst pastiprinātu uzmanību arī Krievijas ārpolitikas ekonomiskajai dimensijai attiecībās ar kaimiņvalstīm. Bugajskis atzīmēja, ka būtu nepieciešams pētīt Krievijas ārpolitikas īstenošanas specifiku, tai skaitā koruptīvas darbības un mēģinājumus ietekmēt kaimiņvalstu politiķu lēmumus.

Notika arī personiskās tikšanās starp Latvijas, Lietuvas pētniekiem un ASV ekspertiem, Valsts departamenta pārstāvjiem. Daži no tiem: Maikls Fogo (Michael K. Fogo), ASV Valsts departamenta Krievijas nodaļas darbinieks; Džeisons Bruders (Jason E. Bruder), ASV Senāta Ārpolitikas komitejas darbinieks; Pols Goubls (Paul Goble), Krievijas un Austrumeiropas eksperts (agrākās darba vietas: ASV Valsts departaments, Radio Amerikas Balss un Radio Brīvā Eiropa u.c.); Stefans Veismans (Stephen R. Weissman), profesors, ASV Nacionālā Aizsardzības Universitāte.

Latvijas un Lietuvas pētnieki viesojās German Marshal Fund (GMF)birojā, kur tikās ar Džozefu Vudu (Joseph R. Wood, Senior Resident Fellow), Dakotu Korsu (Dakota Korth, Senior Program Officer) u.c. GMF vadošajiem darbiniekiem. APPC pārstāvji iepazīstināja GMF ar veiktā pētījuma rezultātiem un pārsprieda iespējamo sadarbību.

Dalīties: