APPC: Maldināšana – Latvijas gadījums Nr.4

29.09.2017

www.delfi.lv

Šis raksts ir ceturtais rubrikā par Latvijas nomelnošanas un diskreditācijas politiku medijos. Krievijas politika, kas vērsta uz Latvijas nomelnošanu, izmanto plašu līdzekļu klāstu. Piemēram, tiek veidoti materiāli dažādās valodās, kas vērsti uz citu zemju, tostarp, Latvijas sabiedroto valstu, sabiedrību noskaņošanu pret Latviju. Tiek kultivēti vēstījumi par vēsturi, kas primāri balstās uz vēstures nezināšanu un stereotipiem. Tiek izteikti nepamatoti, uz faktiem un datiem nebalstīti apgalvojumi par Latvijas ekonomisko stāvokli. Tiek izmantotas arī rafinētākas metodes, piemēram, apzināta loģisko kļūdu (logical fallacies) un demagoģijas paņēmienu izmantošana, lai ietekmētu nesagatavotu lasītāju psiholoģiskā līmenī. Dotā raksta uzdevums ir parādīt lasītājiem šīs nomelnošanas politikas piemērus un atklāt tās mērķus.

Maldināšana: 2017. gada 7. septembrī portālā moderndiplomacy tika publicēts “analītisks” raksts “NATO padara Latviju ievainojamāku”. Galvenā rakstā paustā doma – NATO papildspēku kontingenta izvietošana un NATO infrastruktūras attīstība padara Latviju par Krievijas vadāmo raķešu mērķi hipotētiskā kara gadījumā, kurā attiecīgi latviešu tauta būs pilnībā iznīcināta.[1]

Atspēkojums: Moderndiplomacy portāls tiecas prezentēt sevi kā objektīvu Eiropas vadošo viedokļu līderi. Taču šādi raksti, kuros Baltijas valstu amatpersonu viedokļi tiek nosaukti par absurdiem, tiek izteikti genocīda draudi, NATO tiek pasniegta kā viennozīmīgi kaitīga organizācija tās dalībvalstīm un tiek atgremoti citi izplatītākie Krievijas vēstījumi par Baltijas valstīm,[2] demonstrē šī portāla angažētību. Līdzīgi kā RT un Sputnik, arī moderndiplomacy gadījumā forma prevalē pār saturu. Ar mēroga un dārga dizaina palīdzību tamlīdzīgi Rietumvalstu auditorijai veidoti portāli cenšas radīt lasītājam iespaidu, ka tie ir autoritatīvs informācijas avots, kas sniedz kvalitatīvu ārpolitisko jautājumu analīzi, taču praksē var novērot, ka viedokļi par atsevišķiem jautājumiem vienmēr nosliecas par labu konkrētai pusei.

Maldināšana: 2017. gada 31. jūlijā portālā Rubaltic.ru publicēta intervija “Anatolijs Vassermans: Baltijas valstis juridiski pieder Krievijai”. A. Vassermans uzskata, ka 1721. gadā Krievija nopirka Latviju un Igauniju par 2 miljoniem tāleru.[3] Būtībā tā ir atsauce uz 1721. gada 21. septembrī parakstīto Nīštates līgumu, kura ietvaros Krievijai tika ļauts paturēt dažus okupētos Zviedrijas teritoriālos īpašumus. Divu miljonu tāleru izmaksātā summa Zviedrijai bija viens no Krievijas kompensācijas pasākumiem.

Atspēkojums: Pirmkārt, izpratne par starptautiskajām tiesībām ir mainījusies kopš 1721. gada. Intervijā veiktā Nīštates līguma pieminēšana mūsdienu starptautisko normu kontekstā ir anahronisms. Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 64. pants nosaka, ka, ja rodas jauna vispārējo starptautisko tiesību imperatīvā norma (jus cogens), tad jebkurš pastāvošs līgums, kas neatbilst šai normai, zaudē spēku un tā darbība tiek izbeigta.[4]

Maldināšana: Rezonansi izraisīja noteikumu projekts, kas noteiks, ka 9. un 12. klašu skolēni varēs kārtot eksāmenus tikai latviešu valodā. 2017. gada 9. augustā vesti.lv tiek publicēts raksts ar virsrakstu “Latvijā tuvākajā laikā sāksies pilsoņu karš”, kurā tiek izklāstīts Aivara Lemberga personīgais viedoklis par izglītības jomā plānotajām reformām.[5]

Atspēkojums: A. Lembergs nemin, ka izglītības reforma rada potenciālu pilsoņu kara situāciju, vārdi “pilsoņu karš” ir portāla vesti.lv iniciatīva. Ņemot vērā šī portāla redakcionālo politiku,  būtu pārsteidzīgi pieņemt, ka šāda “provokatīva” virsraksta vienīgais mērķis ir piesaistīt lasītājus. Raksts pasniedz konkrēto reformu kā objektīvi negatīvu parādību, kas var vienīgi izraisīt krasu saspīlējumu Latvijas sabiedrībā, tādējādi noskaņojot lasītājus pret šo likuma projektu.

Maldināšana: 2017. gada 13. jūlijā portālā Sputnik publicēts raksts “Tiesībsargi: eksāmeni latviešu valodā ir krievu skolēnu tiesību pārkāpums”. Rakstā tiek izklāstīts Latvijas Cilvēktiesību komitejas līdzpriekšsēdētāja Vladimira Buzajeva viedoklis. V. Buzajevs uzskata, ka līdz ar konkrētie noteikumi nostādīs mazākumtautību skolēnu nelabvēlīgā situācijā attiecībā un viņiem nesamērīgi tiks liegta iespēja iestāties augstākajās mācību iestādēs.[6]

Atspēkojums: Maldināšana šī raksta ietvaros parādās atsevišķās pasniegšanas niansēs, kas bez diskursa analīzes nav pamanāma. Rakstā netiek minēts, ka “Latvijas Cilvēktiesību komiteja” ir biedrība, tādējādi šķietami radot iespaidu, ka tā ir valsts institūcija. V. Buzajevs tiek nosaukts par tiesībsargu, radot asociācijas ar Latvijas Republikas Tiesībsargu Juri Jansonu. Šādā veidā tiek mākslīgi radīts iespaids par konkrētas biedrības un personas kompetenci un viedokļa nozīmi.

Maldināšana: 2017. gada 4. augustā vietnē regnum.ru publicēts raksts “Jauns Baltijas valstu dzelzceļš. Kas ved uz nekurieni?”. Tiek apgalvots, ka RailBaltica projekts nav savienojams ar tā dalībvalstu loģistikas sistēmām, RailBaltica projekts nav konkurētspējīgs transporta tīkls un vienīgais šī projekta mērķis ir NATO spēku ātrākas pārvietošanas iespēju palielināšana potenciāla konflikta gadījumā.[7]

Atspēkojums: Ja jau, kā maldinošajā rakstā tiek minēts, RailBaltica var tikt izmantota ātrākai bruņoto spēku pārvietošanai, tātad līdz ar to vien tiek atzīta šī loģistikas risinājuma spēju efektivitāte. Auditoru kompānijas EY veiktais pētījums[8] parāda ekonomiskos, loģistiskos, sociālos un vides ieguvumus, ko sniegs jauna RailBaltica infrastruktūras izbūve un izmantošana. Pēc pētījuma aplēsēm izmērāmie sociāli ekonomiskie ieguvumi Baltijas valstīs būs 16,2 miljardi eiro, papildus tiks radīti 2 miljardu eiro no IKP multiplicējošā efekta. Būvniecības fāzē tiks radītas apmēram 37 tūkstoši pilna laika ekvivalenta darbavietu.[9] Projekts uzlabos Latvijas transporta kapacitāti, palielinās eksportu, veicinās uzņēmējdarbību un sniegs virkni citu sociāli ekonomisko ieguvumu.[10]

Maldināšana: 2017. gada 18. augustā portālā rubaltic.ru publicēts raksts “Šāviens Baltijas valstīm: Baltais nams nosauca nacionālismu par neveiksminieku ideoloģiju”. Tajā tiek stāstīts, ka bijušais ASV prezidenta Donalda Trampa padomnieks Stīvs Bennons Šarlotsvillas kontekstā nosauca baltos nacionālistus un neonacistus par neveiksminiekiem un klauniem. Raksta autors apgalvo, ka patiesībā S. Bennons runāja par Baltijas valstīm. Raksta ietvaros Baltijas valstis, tostarp, Latvija, tiek nosaukta par ASV satelītvalsti un tiek vainota minoritāšu tiesību pārkāpumos. Tiek apgalvots, ka etnokrātija ir Baltijas valstu vadošā ideoloģija.[11]

Atspēkojums: Tekstā pausta klaja necieņa, naids un neiecietība pret Latvijas valsti un latviešu tautu. Maldinošā raksta autors prezumē, ka jebkurš izteikts apvainojums vai pazemojums ir “objektīvu apsvērumu” dēļ attiecināms uz Baltijas valstīm. Citiem vārdiem sakot, autors apgalvo, ka naids pret Latviju un latviešu tautu ir normāls domāšanas stāvoklis – būtībā raksts ir naida runas un naida kurināšanas piemērs. Raksta ietvaros vairākkārtēji tiek izmantots apzīmējums “klauni” attiecībā uz dažādām organizācijām un cilvēku grupām Latvijā. Konkrētais raksts ir neētisks un liecina par vietnes rubaltic.ru redakcionālo politiku, specifiskajām vērtībām un portāla satura zemo kvalitāti.

[1] http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=2939:nato-makes-latvia-vulnerable&Itemid=128

[2] http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=2772:is-history-a-new-nato-weapon-against-russia&Itemid=133

[3] http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/31072017-anatoliy-vasserman-pribaltika-yuridicheski-prinadlezhit-rossii/

[4] https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1

[5] http://vesti.lv/news/lembergs-v-latvii-nazrela-grazhdanskaya-voina

[6] https://sputniknewslv.com/Latvia/20170713/5306594/tiesibsargi-eksameni-latviesu-valoda-mazakumtautibu-skoleni.html

[7] https://regnum.ru/news/2306176.html

[8] http://www.railbaltica.org/wp-content/uploads/2017/04/RB_CBA_FINAL_REPORT_0405.pdf

[9] http://www.railbaltica.org/cost-benefit-analysis/

[10] http://www.railbaltica.org/wp-content/uploads/2017/04/RB_CBA_EXECUTIVE_SUMMARY_0405.pdf

[11] http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18082017-vystrel-v-pribaltiku-belyy-dom-nazval-natsionalizm-ideologiey-neudachnikov-/

Dalīties: