Monogrāfija par nepārtrauktības doktrīnu

15.11.2017

Latvijas 26661736909_e2e5a0daa7_kZinātņu akadēmijas (LZA) Baltijas stratēģisko pētījumu centrs izdevis kolektīvu monogrāfiju “Neatkarības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā”.

Latvijas valsts nepārtrauktība (kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valsts nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Autori secina, ka šie jautājumi nav tikai teorētiski, bet tiem joprojām ir praktiska nozīme starptautiskajās attiecībās.

Grāmatas autori ir pazīstami Latvijas juristi, politologi un vēsturnieki, kuri Latvijas valsts nepārtrauktību, analizējot vēstures faktus un liecības, kompleksi no vēstures, konstitucionālo un starptautisko tiesību un politikas zinātnes viedokļa, pierādījuši 1918. gadā dibinātās Latvijas valsts juridisko turpinātību padomju un nacistiskās okupācijas apstākļos, kā arī pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas.

Viens no izdevuma autoriem un vēstures apakšprojekta vadītājs ir Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) valdes priekšsēdētājs Dr.hist. Ainārs Lerhis, kurš nodaļā “Latvijas Republikas diplomātiskais dienests – Latvijas de iure pastāvēšanas apliecinājums (1940–1991)” izvērtē Latvijas ārlietu dienesta nozīmi mūsu valsts nepārtrauktības uzturēšanas kontekstā. Ārlietu dienests okupācijas gados bija vienīgā darbību turpinājusī Latvijas valsts iestāde, kas iestājās par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. A. Lerhis atzīmē: “Latvijas un pārējo Baltijas valstu de iure statusa uzturēšana, tāpat kā triju valstu ārlietu dienestu 24566848618_fb2ebfcec7_kdarbības turpināšanās 50 gadu garumā, diplomātu ilggadējā darbība un ticība valstiskās neatkarības atjaunošanai nākotnē ir bezprecedenta gadījums pasaules diplomātijas vēsturē”.

Interesenti grāmatu varēs iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās, Baltijas stratēģisko pētījumu centrā internetā – Latvijas grāmata mājas lapā.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Dalīties: